מתכת

בתחום המתכת נעשה שימוש בגזים למטרות חיתוך, ריתוך, טיפולים תרמיים, התכה ועוד.

  • חמצן משמש לחיתוך והתכה

  • ארגון משמש למיסוך בריתוך ולמניעת חימצון ולטיפולים תרמיים שונים

  • פחמן דו-חמצני משמש למיסוך בריתוך ולמניעת חימצון.

  • אצטילן משמש לחיתוך למתכות עבות

  • מגוון רב של תערובות גזים משמש למיסוך בריתוך ולמניעת חימצון ולטיפולים תרמיים שונים

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il