HELIUM / He

שימושים - הליום

שימושיו העיקריים של גז ההליום הם להפרחה של בלוני תצפית או בלוני מסיבות.  ההליום משמש גם ביצירת אווירת מגן (אווירה אינרטית) כנגד תהליכי חימצון בתעשיית המתכת, לבדיקת דליפות ועוד.

הליום נוזלי משמש לקירור המגנט במכשירי MRI.

תכונות עיקריות

0.125 kg/L

0.167 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

4 gr/mol

-268.93 oC

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה:        

קוד טיפול בחירום:  נוזל - 2T, גז - 2T

סיווג: 2.2

בטיחות

קוד או"ם:  נוזל - 1963, גז - 1046

אינו דליק.  בריכוזים גבוהים יכול לגרום לחנק.  יש לעבוד בסביבה מאווררת היטב.

כנוזל קריאוגני יכול לגרום לכוויות קור.  יש להשתמש בציוד מגן מתאים.

באריזות לחץ - יש להרחיק ממקורות אש.

למידע מלא ומפורט יש להשתמש ב MSDS של המוצר.

מפרטים ומארזים

הליום בטוהר להפרחה - 99.5%

הליום בטוהר גבוה ניתן לרכוש במגוון טהרים.

הליום ניתן לרכוש בגלילי 40 או 50 ליטר, בסוללות ובמיכלי נוזל ניידים

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il