Ammonia/NH3

שימושים - אמוניה

שימושיה העיקריים של האמוניה הם למערכות קירור.

תכונות עיקריות

0.694 kg/NM3

0.682 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

17 gr/mol

-33.34 oC

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה:        

קוד טיפול בחירום:  גז מנוזל - 2PE

סיווג: 2.2

בטיחות

קוד או"ם:  גז מנוזל - 1005

אמוניה היא גז דליק הנמצא במיכלי לחץ במצב מנוזל ובלחץ נמוך יחסית.

לפיכך יש להרחיק את הגליל מכל מוקד של חום, ניצוצות ושריפה.

הגז רעיל לנשימה, גורם לגירוי חריף בדרכי הנשימה ויכול לגרום לצריבות במגע בעור ובעיניים.

למידע מלא ומפורט יש להשתמש ב MSDS של המוצר.

מפרטים ומארזים

אמוניה מסופקת בגלילים בתכולה של 20 ק"ג ובמיכלי נוזל בכמות של 250-1000 ק"ג.

טוהר הגז לשימוש הוא 99.9%

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il