CARBON DIOXIDE / CO2

שימושים - פחמן דו-חמצני

שימושיו העיקריים של הפחמן הדו-חמצני (או פד"ח) הם לתעשיית המזון והמשקאות, למתקני התפלה, ליצירת אווירת מגן (אווירה אינרטית) כנגד תהליכי חימצון בתעשיית המתכת ועוד.

תכונות עיקריות

0.713 kg/L

1.849 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה: 

עובר גם המראה\סובלימציה בתנאים אלו      

44 gr/mol

-78.45 oC

קוד טיפול בחירום:  נוזל - 2T, גז - 2T

סיווג: 2.2

בטיחות

קוד או"ם:  נוזל - 2187, גז - 1013

אינו דליק.  בריכוזים גבוהים יכול לגרום לחנק.  יש לעבוד בסביבה מאווררת היטב.

כנוזל יכול לגרום לכוויות קור.  יש להשתמש בציוד מגן מתאים.

בשחרור מהיר של נוזל יכול להיווצר קרח יבש, אשר יכול לגרום לשחרור לחץ לא מבוקר.

באריזות לחץ - יש להרחיק ממקורות אש.

למידע מלא ומפורט יש להשתמש ב MSDS של המוצר.

מפרטים ומארזים

פחמן דו-חמצני טכני נמכר בטוהר 99.5%

ניתן לרכוש פחמן דו-חמצני באיכות המתאימה למזון ולרפואה

פחמן דו-חמצני בטוהר גבוה ניתן לרכוש בריכוז של 4.8

פחמן דו-חמצני ניתן לרכוש בגלילי 40 ליטר, בסוללות, במיכלי נוזל ניידים וכנוזל בצובר

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il