Ethylene/C2H4

שימושים - אתילן

שימושיו העיקריים של האתילן הם כחומר גלם בתעשיה הכימית (ייצור פולי אתילן לדוגמה) ולהבחלת פירות בתחום החקלאות.

תכונות עיקריות

לא רלוונטי

1.095 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

28 gr/mol

לא רלוונטי.  

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה:        

קוד טיפול בחירום: גז דחוס - 2SE

סיווג: 2.1

בטיחות

קוד או"ם:  גז מעובה - 1962

אתילן נמצא כגז דחוס בתוך גלילי לחץ.

אתילן הוא גז דליק ופציץ ולכן יש לאחסן אותו בתנאים מתאימים.

צפיפות האתילן דומה לשל אוויר ולא הפיזור שלו תלוי בתנאי הסביבה (רוח, אוורור).

מפרטים ומארזים

אתילן מסופק בגלילי לחץ.

אנטריס מספקת אתילן בגלילים בתכולה של 15 ק"ג.

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il