גזים מיוחדים

השם גזים מיוחדים (Specialty Gases או SPG) מתייחס לגזים שכמויות השימוש בהם נמוכות יותר, מחירם גבוה יותר ודרכי הייצור שלהם שונות מהגזים "הרגילים".

בתוך הסיווג גזים מיוחדים אנו מוצאים:

  • גזים בטוהר גבוה, בדר"כ 5.0< (99.999%<)

  • תערובות משקליות של גזים, ברמות דיוק גבוהות

  • גזים אצילים כגון נאון (Ne), קריפטון (Kr) וקסנון (Xe)

  • הידרוקרבונים בטוהר גבוה (בוטאן, איזו-בוטאן, פרופאן וכד')

  • גזים לתעשיית האלקטרוניקה, כגון ארסין, פוספין, ניטריק אוקסיד (NO), האלוקרבונים (HaloCarbons)

צור קשר לאספקת גזים מיוחדים.

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il