אנרגיה

גזים משמשים רבות בתהליכי ייצור אנרגיה :

  • חמצן משמש להגברת יעילות השריפה בתהליכים בהם נדרש חום ישיר (התכת מתכות וכד')

  • מימן משמש בשלב התנעה של טורבינות גז, וכמקור לתאי דלק מימניים

  • חנקן משמש ליצירת אווירה אינרטית (מיסוך) בתחנות כוח רגילות וגם בתהליכים תרמו-סולריים

  • גופרית הקסה-פלואורית (SF6) משמשת בבידוד הולכה בלוחות חשמל

ועוד 

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il