איכות סביבה

תחום איכות הסביבה משתמש בגזים במספר מקרים:

  • חמצן משמש לתהליכי עיכול אירוביים בטיפול בשפכים

  • פחמן דו-חמצני הוא תחליף מצויין לכימיקלים לייצוב חומציות של שפכים, כחלק מהטיפול בהם

  • גזים בטוהר גבוה ותערובות גזים משמשים לכיול מכשירי אנליזה

ועוד 

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il