NITROGEN / N2

שימושים - חנקן

שימושיו העיקריים של החנקן הם ליצירת אווירת מגן (אווירה אינרטית) כנגד תהליכי חימצון במגוון רב של תעשיות כגון התעשיה הכימית, תעשיית המתכת ועוד.

חנקן נוזלי משמש לקירור עמוק בתחום הרפואי, בתעשיית המתכת, בתעשיית המזון ועוד.

תכונות עיקריות

0.808 kg/L

1.17 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

28 gr/mol

-195.8 oC

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה:        

קוד טיפול בחירום:  נוזל - 2T, גז - 2T

סיווג: 2.2

בטיחות

קוד או"ם:  נוזל - 1977, גז - 1066

אינו דליק.  בריכוזים גבוהים יכול לגרום לחנק.  יש לעבוד בסביבה מאווררת היטב.

כנוזל קריאוגני יכול לגרום לכוויות קור.  יש להשתמש בציוד מגן מתאים.

באריזות לחץ - יש להרחיק ממקורות אש.

למידע מלא ומפורט יש להשתמש ב MSDS של המוצר.

מפרטים ומארזים

זמין בריכוזים בין 2.5 (99.5%)  ועד 6.0 (99.9999%)

בחנקן יבש יש מפרט גם לרמת הלחות בגז.

קיימים מפרטי חנקן ספציפיים לחנקן רפואי.

ברוב המפרטים ניתן לרכוש חנקן בגלילי 40 או 50 ליטר, בסוללות, במיכלי נוזל ניידים וכנוזל בצובר

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il