גזים תעשייתיים

גזים תעשייתיים (Industrial Gases) הוא השם הכולל לכל החומרים הגזים, שאינם משמשים לייצור ישיר של אנרגיה.  גזים תעשייתיים משמשים גם לתחום הרפואי, לתחום החקלאות ולמגוון גדול שימושים תעשייתיים.

הגזים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

 • גזים קריאוגניים

 • גזים מעובים

גזים קריאוגניים כוללים חומרים כגון חמצן, חנקן, ארגון, הליום, מימן ועוד.

גזים אלו מתעבים (כלומר הופכים לנוזל) בטמפרטורות של מתחת ל- (100-) מעלות צלזיוס, ונהוג לשמור אותם במצב נוזלי במיכלים קריאוגניים (מיכלי תרמוס מיוחדים) בטמפרטורה נמוכה ובלחץ נמוך.  כאשר חומרים אלו נמצאים בגלילי לחץ בטמפרטורת הסביבה, כל תכולת הגליל (Cylinder) נמצאת במצב גזי ובלחץ גבוה - בדר"כ 150-300 אטמוספרות (או Bar).

גזים מעובים כוללים חומרים כגון פחמן דו-חמצני, אמוניה, נייטרוס אוקסיד ועוד.

גזים אלו מתעבים (כלומר הופכים לנוזל) בטמפרטורות של מעל ל- (100-) מעלות צלזיוס, ונהוג לשמור אותם במצב נוזלי במיכלי לחץ מבודדים.  לחץ העבודה במיכלים אלו יהיה נמוך בדר"כ (קטן מ- 20 אטמוספרות).  כאשר חומרים אלו נמצאים בגלילי לחץ בטמפרטורת הסביבה, רוב תכולת הגליל תהיה במצב נוזלי, ואז ניתן לצרוך את התכולה מהגליל במצב גזי מהחלק העליון של הגליל, או במצב נוזלי מהחלק התחתון של הגליל.

איכות

איכות של גזים תעשייתיים נהוג למדוד ע"י דרגת הטוהר של הגז הראשי, באופן הבא:

 • 99.9% נקרא גם טוהר של 3.0    (99.9% שווה גם 0.999 ולכן 3 פעמים 9 הוא 3.0)

 • 99.99% נקרא גם טוהר של 4.0  (99.99% שווה גם 0.9999 ולכן 4 פעמים 9 הוא 4.0)

 • 99.95% נקרא גם טוהר של 3.5   (99.95% שווה גם 0.9995 ולכן 3 פעמים 9 ועוד 5 הוא 3.5)

כמו כן, במפרטי גזים מיוחדים למיניהם (גזים רפואיים, גזים לכיול וכד'), נהוג להגדיר גם ערך מוסכם של מזהמים כגון מים, חמצן (בתוך גזים אחרים כגון חנקן), פחמן דו-חמצני (בתוך חמצן רפואי) וכד'.

איחסון והובלה

איחסון גזים מתבצע באופן הבא:

 • בצובר, בדר"כ במיכלי נוזל בגדלים מ- 1000 ליטר ועד עשרות אלפי ליטר (אך אפשרי גם יותר).
  מיכלים אלו יכולים להיות מסוג קריאוגני או מיכלי לחץ מבודדים, בהתאם לסוג הגז ובחינה מקצועית של הצרכים.

 • בצובר גז, בדר"כ צינורות לחץ (Pressure Tubes)

 • במיכלי נוזל ניידים (Liquid Cylinders) בגדלים של עשרות עד מאות ליטרים

 • בגלילי לחץ ניידים (3 ליטר עד עשרות ליטרים, כאשר הנפוצים ביותר הם גלילי 40 ו- 50 ליטר)

 • בסוללות של גלילי לחץ ניידים, המאגדות מספר גלילים למאגר אחד (בדר"כ בין 6 ל- 24 גלילים) ע"י סעפת יציאה אחת.

הובלה של גזים יכולה להתבצע:

 • בנוזל, ע"י שימוש במיכליות או איזוטנקים, קריאוגניים או מבודדים.  ניתן גם להוביל נוזל במיכלי נוזל ניידים בנפח של עד 500 ליטר.

 • בגז, ע"י צינורות לחץ, גלילים או סוללות.

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il